Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

1. 12. 2003 11:14

Záznam z 15. schůze BRS konané dne 3. 2. 2004

            (přijata usnesení č. 96 - 100)

Z á z n a mze 15. schůze Bezpečnostní rady státu

 konané dne 3. února 2004


(15. schůze)

15. schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla.


  1. Výchozí údaje ke cvičení CMX 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 96.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.  1. Vyhodnocení cvičení ZDROJE 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený předsedou Správy státních hmotných rezerv a přerušila na jeden měsíc projednávání tohoto bodu.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.3. Průběžná informace o stavu spolupráce zpravodajských služeb České republiky s Policií České republiky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 97.4. Návrh na úpravu rozhodovacích procedur pro vysílání sil a prostředků Armády ČR do operací sil rychlé reakce mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl stažen z programu.5. Návrh na ustavení Komise pro udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR pro rok 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 98.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.6. Různé.

a) Vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU a NATO CME/CMX 2003 v České republice, konaného ve dnech 19. – 25. listopadu 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 99.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


b) Závěry z jednání místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Irácké republice, na Palestinských autonomních územích a v Egyptské arabské republice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS vyslechla ústní informaci přednesenou náměstkem ministra zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 100.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.c) Závěry z pracovní cesty 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra v USA


d) Závěry z  jednání o nabídce Švédského království na pořízení komplexního systému nadzvukových letounůPro informaci:


1. Informace o schválení Ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému

čj. 5205/04.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty