Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

13. 9. 2006 15:16

Záznam z 13. schůze BRS konané dne 28. 3. 2006

            (přijata usnesení č. 131 - 142)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek (dále jen „předseda BRS“) – body č. 13c) a 13d) a ministr vnitra a místopředseda BRS Mgr. František Bublan (dále jen „místopředseda BRS“) ostatní body programu.

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené náměstkem ministra zahraničních věcí, ministrem vnitra, ministrem obrany a ředitelem Bezpečnostní informační služby a přijala
usnesení č. 131.
Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

2. Novela Národního pandemického plánu pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
Materiál byl stažen z programu schůze.

3. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2005 (ve srovnání s rokem 2004)
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 132.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Vyhodnocení realizace pilotního projektu vládního utajeného spojení a aktualizace Komplexní koncepce vládního utajeného spojení
Materiál byl stažen z programu schůze.

5. Informace o stavu realizace reformy ozbrojených sil České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 133.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

6. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2005
BRS projednala materiál předložený náměstkyní ředitele Národního bezpečnostního úřadu pověřenou řízením Národního bezpečnostního úřadu a přijala
usnesení č. 134.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

7. Zpráva o opatřeních okamžitého zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na hromadné urgentní příjmy postižených osob při mimořádných událostech velkého rozsahu v rámci stávajícího právního stavu
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala
usnesení č. 135 a příloha.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

8. Zavedení mezivládního režimu k posílení konkurenčního prostředí na Evropském trhu s obrannými zařízeními v ČR
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 136.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

9. Aktualizovaná verze Harmonogramu dalšího postupu se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů při zabezpečování, zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných událostí v zahraničí
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 137a příloha.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

10. Informace o koncepci vysílání příslušníků Policie ČR do zahraničních mírových operací
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 138.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

11. Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 139.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

12. Návrh ke zkvalitnění činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování a odstranění duplicit mezi výbory BRS
Materiál byl stažen z programu schůze.

13. Různé.

a) Informace k opatřením na podporu dobrovolných hasičů
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 140.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

b) Utajovaný materiál.

c) Ústní informace o aktuálním stavu výskytu ptačí chřipky na území České republiky
BRS vyslechla informace přednesené ministrem zemědělství a ústředním ředitelem Státní veterinární správy ČR a přijala
usnesení č. 141.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

d) Ústní informace o aktuálním vývoji povodňové situaci na území České republiky
BRS vyslechla informace přednesené ministrem zemědělství, náměstkem ministra životního prostředí a dalších a přijala
usnesení č. 142.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:

1. Informace o plnění úkolů novelizace ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty