Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

1. 12. 2003 11:14

Záznam z 13. schůze BRS konané dne 18. 11. 2003

            (přijata usnesení č. 82 - 84)

Z á z n a mze 13. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 18. listopadu 2003
13. schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra S. Gross.


1. Akční plán boje s nelegální migrací


Materiál byl stažen z programu.2. Návrh Závazného postupu státních orgánů při řešení krizových situací v zahraničí spojených s terorismem, které ohrožují zdraví a život občanů ČR


Materiál byl stažen z programu.3. Komplexní materiál podle usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. května 2003
č. 62/V


BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a BRS a přijala


u s n e s e n í č. 82/D.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.4. Přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéryBRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 83.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

5. Různé.

a) Zpráva o postupu při zpracování aktuálního seznamu subjektů kritické infrastrukturyBRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 84.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.


b) Aktualizace Informace o Evropské bezpečnostní strategii.Pro informaci:


  1. Informace o plnění úkolů realizace návrhu na využití nepotřebných chráněných pracovišť ve prospěch krizových orgánů krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, řešeného ve spolupráci s krajskými úřady.


2. Informace o Evropské bezpečnostní strategii. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty