Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

16. 10. 2003 11:14

Záznam z 12. schůze BRS konané dne 7. 10. 2003

            (přijata usnesení č. 77 - 81)

Z á z n a m


z 12. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 7. října 200312. schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS V. Špidla. Konstatoval, že z jednání se omluvili ministr financí B. Sobotka, ministr obrany
M. Kostelka, ministr průmyslu a obchodu M. Urban a guvernér České národní banky Z. Tůma.

1. Komplexní materiál k využití ochranného systému pražského metra po povodni v srpnu 2002, včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů, harmonogramu postupné obnovy a modernizace ochranného systému metra


BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 77.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

2.  Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití


BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 78.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.


3. Zpráva o plnění úkolů z přílohy usnesení Bezpečnostní rady státu č. 295, ze dne 14. 5. 2002, k Harmonogramu příprav a zpracování krizových plánů


BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra přijala


u s n e s e n í č. 79.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4.  Výchozí údaje ke cvičení CME/CMX 2003


BRS projednala materiál předložený a ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 80.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


5.  Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání OSN


BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 81.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

6.  Informace o postupu zajištění centrální výroby speciálního papíru pro písemnosti v režimu „Přísně tajné“ a „Tajné“


BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a nepřijala usnesení.
Pro informaci:


  1. Informace o vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2004.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty