Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

21. 7. 2003 11:02

Záznam z 11. schůze BRS konané dne 21. 7. 2003

            (přijata usnesení č. 71 - 76)


Z á z n a m


z 11. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 21. července 2003Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla. V úvodu předseda BRS přivítal předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomíra Zaorálka. Konstatoval, že z jednání se omluvili prezident republiky Václav Klaus a předseda Senátu Parlamentu České republiky Petr Pithart.


1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci související s vývojem v Irácké republice a se zapojením České republiky do její obnovy

BRS vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 71.


Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

2. Novelizace bezpečnostní strategie ČR

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 72.


Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.3. Ústní informace předsedy vlády o průběhu jeho pracovní návštěvy ve Spojených státech amerických

BRS vyslechla informaci přednesenou předsedou vlády a přijala


u s n e s e n í č. 73.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

4. Komplexní materiál k využití ochranného systému pražského metra po povodni v srpnu 2002, včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů, harmonogramu postupné obnovy a modernizace ochranného systému metra

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 74.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.


5. Informace o stavu zpracování Katalogu opatření pro přechod státu do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských krizových situací

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í 75.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


6. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2004 - 2006

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í 76.Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty