Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

17. 6. 2003 10:55

Záznam z 10. schůze BRS konané dne 17. 6. 2003

            (přijata usnesení č. 64 - 70)Z á z n a m


z 10. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 17. června 2003Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla.


1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci související s vývojem v Irácké republice a se zapojením České republiky do její obnovy

BRS vyslechla informace přednesené, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany, ministrem průmyslu a obchodu a prvním náměstkem ministra vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 64.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.2. Ústní informace o průběhu a výsledcích ministerského zasedání NATO v Madridu ve dnech 3 a 4. června 2003

BRS vyslechla informaci přednesenou místopředsedou vlády a ministrem zahraničních a přijala


u s n e s e n í č. 65.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.3. Ústní informaci o průběhu a výsledcích zasedání ministrů obran členských zemí NATO v Bruselu ve dnech 12 a 13. června 2003

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 66.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.
4. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 (ve srovnání s rokem 2001)

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 67.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Národní preferenční schéma pro přednostní spojení za krizových stavů

Materiál byl stažen z programu BRS.6. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o objemu výroby, vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2002

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í 68.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


7. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2003

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 69.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


8. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 003 s výhledem na 1. pololetí 2004

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 70.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


Pro informaci:


1. Implementace systému Priorit a alokací zdrojů do systému krizového řízení České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty