Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

14. 10. 2004 9:28

Záznam z 1. schůze BRS konané dne 7. 10. 2004

            (přijata usnesení č. 1 - 9)

ZÁZNAM

Z 1. SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 7. října 2004

 (1. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS JUDr. Stanislav Gross (dále jen “předseda BRS”). Konstatoval, že z jednání se omluvili místopředseda vlády a ministr dopravy M. Šimonovský, ministr zahraničních věcí C. Svoboda , ministr financí B. Sobotka a ministr průmyslu a obchodu M. Urban.

1. Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 1.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

2. Závěry analýzy bezpečnostního systému České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 2.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

3. Návrh Zprávy o plnění Národního plánu pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru a o jeho dalším zaměření

BRS projednala materiál předložený ministryní zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í č. 3.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

4. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o    početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 4.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

5. Informace o kontrole dovozů a vývozů výbušnin

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 5.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

6. Náměty na další zdokonalení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 6.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

7. Informace o opatřeních přijatých pro zkvalitnění spolupráce zpravodajských služeb České republiky a Policie České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 7/D.

8. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení CME a CMX 2004

Materiál byl stažen z programu.

9. Různé.

a) Zpráva o stavu řešení zbývajících oblastí problémů podle usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 6. ledna 2004 č. 88 - povodně 2002

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 8.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

b) Analýza rozsahu zákonných oprávnění zpravodajských služeb České republiky a Policie České republiky potřebných pro plnění jejich úkolů při potírání mezinárodního terorismu

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 9.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

Pro informaci:

1. Informace o vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2005

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty