Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

30. 7. 2002 11:40

Záznam z 1. schůze BRS konané dne 30. 7. 2002

(přijata usnesení č. 1 - 4)

Z á z n a m

z 1. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 30. července 2002Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla. V úvodu předseda BRS přivítal předsedu Senátu Parlamentu ČR a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 


1. Zpráva o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 1.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

2. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice

BRS vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 2.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.3. Upřesnění úkolů k činnosti Bezpečnostní rady státu ve 2. pololetí 2002

BRS vyslechla informaci přednesenou předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 3.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.


4. Různé

a) BRS vyslechla informaci přednesenou místopředsedou vlády a ministrem vnitra BRS a přijala


u s n e s e n í č. 4.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.


b) Ředitel Bezpečnostní informační služby informoval, že na webových stránkách BIS bude v termínu okolo 10. srpna t.r. zveřejněna neutajovaná část "Zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2001", kterou schválila vláda ČR.


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X