Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

16. 6. 1999 11:39

Záznam 8. schůze Bezpečnostní rady státu, 8. 6. 1999

            (přijata usnesení č. 35-40)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil místopředseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku a místopředseda Rady Egon T. Lánský.

Program:

 1. Zásady informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému (předložil ministr vnitra),
  Materiál stažen z jednání. Ministr vnitra současně informoval, že po obdržení stanoviska Komise pro radiokomunikační systémy Evropské unie předloží materiál v krátké lhůtě na jednání Rady.
 2. Informace o připravenosti ČR na plnění požadavků vyplývajících ze Schengenských dohod z pohledu bezpečnosti státu (předložil ministr vnitra),
 3. Předurčení záchranného střediska civilní ochrany do Euroatlantických jednotek pro pomoc při katastrofách (EADRU) (předložil ministr vnitra),
 4. Informace o dosud poskytnuté humanitární pomoci v souvislosti s krizí v Kosovu (předložil ministr zahraničních věcí),
 5. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 1999 (předložil místopředseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku),
 6. Upřesnění Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 1999 (předložil místopředseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku),
 7. Různé:
  Informace o výsledcích 1. Jednání Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (předložil ministr zahraničních věcí).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty