Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

20. 4. 1999 11:37

Záznam 6. schůze Bezpečnostní rady státu, 13. 4. 1999

            (přijata usnesení č. 26-31)

Jednání řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman. Schůze se účastnil prezident republiky Václav Havel a dále předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václav Klaus a předsedkyně Senátu Parlamentu ČR Libuše Benešová.

Program:

  1. Příprava delegace České republiky na Washingtonský summit Organizace Severoatlantické smlouvy (přednesl prezident republiky),
  2. Návrh kritérií a postupu výběru dodavatele pro nákup víceúčelové nadzvukové letecké techniky pro Armádu České republiky (předložil ministr obrany),
  3. Řízení mezinárodního cvičení HEXAGRANT 99 v České republice (předložil ministr obrany),
  4. Informace členů Rady o stavu bezpečnostních prověrek prováděných podle zákona č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností (předložili MZV, MO, MV, MF, ministr bez portfeje a předsedy SSHR),
  5. Informace o přípravě návrhu věcného záměru zákona o vojenské standardizaci, katalogizaci a řízení jakosti (předložil ministr obrany),
  6. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty