Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

1. 3. 1999 11:37

Záznam 5. schůze Bezpečnostní rady státu, 23. 2. 1999

            (přijata usnesení č. 19-23)

Jednání řídil předseda vlády a předseda Rady p. Miloš Zeman.

Program:

  1. Návrh Vojenské strategie České republiky (předložil ministr obrany),
  2. Stav plnění Harmonogramu opatření předložených podle usnesení vlády ČR ze dne 25. června 1997 č. 383 (předložil ministr zahraničních věcí),
  3. Informace o případném začlenění Rady pro zpravodajskou činnost do jednotného systému koordinujícího plánovaná opatření k zajištění bezpečnosti ČR (předložil ministr bez portfeje),
  4. Informace o průběhu a výsledcích mezinárodního cvičení krizového managementu CRISEX 98 (předložil ministr obrany),
  5. Informace o zásadách připravovaného návrhu zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (předložil předseda Správy státních hmotných rezerv).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty