Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

14. 12. 1998 11:34

Záznam 3. schůze Bezpečnostní rady státu, 8. 12. 1998

            (přijata usnesení č. 9-15)

Jednání řídil předseda vlády a předseda Rady p. Miloš Zeman, zúčastnil se prezident republiky.

Program:

  1. Bezpečnostní strategie České republiky (předložil ministr zahraničních věcí),
  2. Zřízení Mezirezortního krizového štábu (předložili ministři obrany a vnitra),
  3. Zřízení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (předložil ministr zahraničních věcí),
  4. Informace o Metodice obranného plánování České republiky (předložil ministr obrany),
  5. Informace o výsledcích 1. zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování (předložil ministr vnitra),
  6. Různé - do tohoto bodu jsou již zařazeny dva návrhy:
    1. Plán práce Bezpečnostní rady státu na rok 1999, (předložil místopředseda vlády pro zahr. a bezpečnostní politiku),
    2. Odprodej tanků řady T-54/55, které budou do roku 2000 vyřazeny z výzbroje AČR. (předložil ministr obrany).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty