Členové Legislativní rady vlády

15. 12. 2015 11:22

Životopis

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

JUDr. Jan Kněžínek


Vzdělání:

1997 – 2002:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Magisterský program: Obor právo a právní věda

2002 – 2009:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Postgraduální studium: Obor veřejné právo – ústavní a trestní právo

2004:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Státní rigorózní zkouška: Obor ústavní právo

Pracovní zkušenosti:

7/2007 – dosud:          Úřad vlády České republiky
od 07/2015 – dosud:  náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
06/2015 – 7/2015: náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitel Sekce Legislativní rady vlády
8/2013 – 6/2015: ředitel odboru vládní legislativy
12/2012 – 7/2013: náměstek ministra a předsedy Legislativní rady vlády a vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády
8/2010 – 12/2012: ředitel odboru vládní legislativy
3/2009 – 7/2010 zástupce ředitele odboru vládní legislativy
od 12/2012 – dosud též předseda rozkladové komise Úřadu vlády ČR
4/2008 – 12/2012: též tajemník rozkladové komise Úřadu vlády ČR
7/2007 – 3/2009:  vládní rada – tvorba návrhů právních předpisů a příprava podkladů pro projednání těchto návrhů vládou ČR.

1/2003 – 6/2007          Ministerstvo dopravy

Další odborná činnost:

6/2015 – dosud:
Legislativní rada vlády – člen a místopředseda Legislativní rady vlády

1/2007 – 9/2007:
Legislativní rada vlády – člen pracovní komise pro veřejné právo I. (komise pro správní právo)

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X