Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

31. 5. 2023 11:26

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 31. května 2023 výsledky dotačního řízení v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2023.

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž všem žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X