Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Program jednání

17. 6. 2009 15:12

Program 39. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 22. června 2009