Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Program jednání

28. 5. 2009 17:35

Program 36. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 1. června 2009