Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Program jednání

6. 5. 2009 13:48

Program 31. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 27. dubna 2009