Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Program jednání

7. 1. 2009 17:02

Program 16. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 10. prosince 2008

Připojené dokumenty