Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

9. 7. 2008 0:00

Usnesení vlády

USNESENÍ ROK 2008

Usnesení vlády č. 867 ze dne 9. července 2008 o změně usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky, v platném znění a usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2005 č. 551 o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění

Usnesení vlády č. 816 ze dne 2. července 2008 k prodeji vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví státu (Liberec, Tř. 1. máje 750/52)

Usnesení vlády č. 767 ze dne 27. června 2008 o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737

Usnesení vlády č. 766 ke změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem České republiky v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu

Usnesení vlády č. 746 ze dne 27. června 2008 o optimalizaci provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Usnesení vlády č. 501 ze dne 28. dubna 2008 o směně nemovitostí ve vlastnictví České republiky a Královéhradeckého kraje v souvislosti s dislokací Úřadu práce v Hradci Králové a o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády č. 500 ze dne 28. dubna 2008 o zabezpečení dislokace některých organizačních složek státu a obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice na území hlavního města Prahy

Usnesení vlády č. 361 ze dne 2. dubna 2008 o souhlasu se změnou příslušnosti hospodařit a s konečnou dislokací administrativního objektu Českého báňského úřadu na Katastrální úřad pro Karlovarský kraj (Sokolov, Boženy Němcové 1932)

Usnesení vlády č. 347 ze dne 2. dubna 2008 o převodu příslušnosti hospodaření k nemovitostem v ulici Kolárova č.p. 528 v Klatovech z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na Českou správu sociálního zabezpečení

Usnesení vlády č. 297 ze dne 26. března 2008 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky a o změně usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 196 ze dne 25. února 2008 o schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkem České republiky (Praha 7, Jankovcova 63/933)

Usnesení vlády č. 43 ze dne 16. ledna 2008 o změně usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 959 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Karviná

Usnesení vlády č. 42 ze dne 16. ledna 2008 o změně termínů pro realizaci schválených cílových dislokací a vypořádání majetkových poměrů u vybraných objektů

USNESENÍ ROK 2007

Usnesení vlády č. 1106 ze dne 3. října 2007 o změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky (Brno, Hroznová č.p.82)

Usnesení vlády č. 1036 ze dne 12. září 2007 k převodu práva příslušnosti hospodařit s nemovitým a movitým majetkem státu z České konsolidační agentury na Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, týkající se budovy č.p. 1000 na nábřeží Kpt. Jaroše 7, Praha 7 a jí zastavěného pozemku parc. Č. 1260, katastrální území Holešovice

 Usnesení vlády č. 889 ze dne 13. srpna 2007 k Souhrnné zprávě o aktuálním stavu dislokací organizačních složek státu a státních organizací

Usnesení vlády č. 512 ze dne 16. května 2007 o schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkem České republiky (Jindřišská 34, Praha 1)

Usnesení vlády č. 368 ze dne 11. dubna 2007 o schválení změn příslušnosti hospodaření s majetkem státu (Hudcova 76, Brno)

Usnesení vlády č. 240 ze dne 12. března 2007 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky a o změně usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737 a ze dne 13. dubna 2005 č. 428

Usnesení vlády č. 90 ze dne 5. února 2007 o změně usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 70 ze dne 24. ledna 2007 o zrušení usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 701, o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu (Koliště 45, Brno)

Usnesení vlády č. 14 ze dne 3. ledna 2007 o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 551 o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění, a dalších majetkových změnách

USNESENÍ ROK 2006

Usnesení vlády č. 1366 ze dne 30. listopadu 2006 o dislokaci Ministerstva práce a sociálních věcí

Usnesení vlády č. 1355 ze dne 30. listopadu 2006 o majetkových změnách a konečných dislokacích vybraného majetku České republiky na území města Znojmo

Usnesení vlády č. 1342 ze dne 22. listopadu 2006 o změně příslušnosti hospodařit s budovou bývalého Federálního shromáždění v Praze se souvisejícími pozemky

Usnesení vlády č. 1320 ze dne 15- listopadu 2006 o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu z České konsolidační agentury na Ministerstvo pro místní rozvoj – využití objektu Na Příkopě 3-5/390, Praha 1 a současně o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání – využití objektu Škrétova 6/44, Praha 1

Usnesení vlády č. 1261 ze dne 1. listopadu 2006 o dalším postupu v kandidatuře České republiky na sídlo Evropského úřadu nad globálními navigačními družicovými systémy

Usnesení vlády č. 1157 ze dne 11. října 2006 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace

Usnesení vlády č. 1120 ze dne 4. října 2006 o vyjmutí některých budov a pozemků v Brně z privatizace společnosti Jihomoravské pekárny, státní podnik

Usnesení vlády č. 1077 ze dne 20. září 2006 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 1075 ze dne 20. září 2006 o odvolání a jmenování předsedy Vládní dislokační komise

Usnesení vlády č. 1017 ze dne 30. srpna 2006 o schválení změny příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky

Usnesení vlády č. 974 ze dne 16. srpna 2006 o změně usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 960 ze dne 16. srpna 2006 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 959 ze dne 16. srpna 2006 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Karviná

Usnesení vlády č. 861 ze dne 12. července 2006 o změně příslušnosti hospodařit a konečné dislokaci u objektu v majetku státu

Usnesení vlády č. 841 ze dne 3. července 2006 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 737 ze dne 14. června 2006 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 701 ze dne 7. června 2006 o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu

Usnesení vlády č. 687 ze dne 7. června 2006 o prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky při užívání prostor v administrativních objektech po bývalých okresních úřadech

Usnesení vlády č. 645 ze dne 24. května 2006 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 622 ze dne 24. května 2006 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 577 ze dne 17. května 2006 o využití objektu okresního úřadu U Staré sladovny č.p. 470, Nymburk a poskytnutí dotace vybraným obcím s rozšířenou působností

Usnesení vlády č. 445 ze dne 19. dubna 2006 o změně usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010, o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejících

Usnesení vlády č. 301 ze dne 22. března 2006 o souhlasu se změnami příslušnosti hospodaření s majetkem státu

Usnesení vlády č. 107 ze dne 1. února 2006 o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace

USNESENÍ ROK 2005

Usnesení vlády č. 1673 ze dne 21. prosince 2005 o návrhu na zajištění areálu VELESLAVÍN pro vybudování zařízení „Penzion pro umělce-seniory a válečné veterány formou směnné smlouvy spojené s úpravou dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí a o žádosti po povolení z výjimky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku pro stát na základě §21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

Usnesení vlády č. 1523 ze dne 23. listopadu 2005 o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Jindřichův Hradec

Usnesení vlády č. 1406 ze dne 2. listopadu 2005 o konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 1351 ze dne 19. října 2005 o změně usnesení vlády ze dne 21. dubna 2004 č. 385. o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví města Karlovy Vary

Usnesení vlády č. 1268 ze dne 29. září 2005 k návrhu na změnu ve funkci předsedy Vládní dislokační komise

Usnesení vlády č. 1138 ze dne 7. září 2005 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 1013 ze dne 107. srpna 2005 k naložení s nepotřebným nemovitým majetkem, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu Ministerstvo vnitra

Usnesení vlády č. 1011 ze dne 17. srpna 2005 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 1010 ze dne 17. srpna 2005 o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí z rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejících

Usnesení vlády č. 444 ze dne 13. dubna 2005 o změně příslušnosti hospodařit s objekty Washingtonova 21 a Štěpánská 15 v Praze

Usnesení vlády č. 428 ze dne 13. dubna 2005 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 346 ze dne 23. března 2005 o změně příslušnosti k hospodaření a o prodeji nemovitého majetku České republiky na území hlavního města Prahy, s ním je příslušný hospodařit Diplomatický servis

USNESENÍ ROK 2004

Usnesení vlády č. 1168 ze dne 24.11.2004 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 1011 ze dne 20.10.2004o jmenování předsedy Vládní dislokační komise

Usnesení vlády č. 1007 ze dne 20.10.2004, dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 972 ze dne 6.10.2004, o změně příslušnosti hospodaření k nemovitému majetku státu

Usnesení vlády č. 916 ze dne 21.9.2004, o změně příslušnosti hospodařit majetkem České republiky na území města Český Krumlov

Usnesení vlády č. 892 ze dne 15.9.2004, o změně některých usnesení vlády, týkajících se nemovitostí po bývalých okresních úřadech

Usnesení vlády č. 547 ze dne 2. 6. 2004 o majetkoprávních změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Usnesení vlády č. 428 ze dne 5. 5. 2004 o změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky

Usnesení vlády č. 385 ze dne 21. 4. 2004 o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví města Karlovy Vary

Usnesení vlády č. 99 ze dne 28. 1. 2004 o změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky

Usnesení vlády č. 46 ze dne 14. 1. 2004 o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 o využití budov v majetku státu využívaných dosud okresními úřady

USNESENÍ ROK 2003

Usnesení vlády č. 1235 ze dne 10. 12. 2003 o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví ČR do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

Usnesení vlády č. 852 ze dne 3. 9. 2003 k zabezpečení bezúplatného převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví ČR do vlastnictví obcí

Usnesení vlády č. 302 z 26. 3. 2003 k řešení komplexní dislokace MV (Centrotex)

Usnesení vlády č. 30 z 8. 1. 2003 k dislokačním změnám nezbytným pro zajištění činnosti některých orgánů ústřední státní správy (Hybernská 8)

USNESENÍ ROK 2002

Usnesení vlády č. 1290 z 16. 12. 2002 o dislokačních změnách pro zajištění činnosti ÚZSVM – Brno (Běhounská 4-6)

Usnesení vlády č. 902 z 18. 9. 2002 k návrhu zákona, kterým se mění… (dislokace ÚOOÚ a ÚVIS)

Usnesení vlády č. 871 z 11. 9. 2002 k možnostem řešení dislokace ústředních orgánů státní správy zasažených povodněmi v roce 2002

Usnesení vlády č. 663 z 19. 6. 2002 k využití administrativních budov v majetku státu využívaných dosud okresními úřady

Usnesení vlády č. 340 z 3. 4. 2002 k návrhu převodu budov … z majetku státu do vlastnictví krajů

Usnesení vlády č. 286 z 18. 3. 2002 k převodu příslušnosti hospodaření s nemovitostmi v majetku státu (objekty z ČKA)

Usnesení vlády č. 218 z 27. 2. 2002 o převodu příslušnosti hospodaření s nemovitým majetkem státu (Pařížská 9)

Usnesení vlády č. 217 z 27. 2. 2002 o způsobu zajištění budovy pro potřeby resortu spravedlnosti (zakoupit Hybernská 18)

Usnesení vlády č. 216 z 27. 2. 2002 …k řešení havarijní situace objektů ČSÚ a NKÚ

Usnesení vlády č. 33 z 9. 1. 2002 Ke zprávě o postupu prací na budoucím využití správních a reprezentačních budov v majetku státu, spravovaných dosud okresními úřady

USNESENÍ ROK 2001

Usnesení vlády č. 1324 ze dne 10. 12. 2001

Usnesení vlády č. 251 ze dne 14. 3. 2001

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X