Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

12. 3. 2014 10:10

Dokumenty Vládní dislokační komise 2014

Stanoviska Vládní dislokační komise

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 1/2014

Dispozice s administrativním objektem - úplatný převod administrativního objektu na adrese Janko Sakazov 7, městská část Oboriště, Sofie, Bulharská republika

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 2/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky - pronájem prostor v objektu Jablonecká 724, Praha 9 - Prosek

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 3/2014

Změna příslušnosti hospodaření objektu na třídě Budovatelů č. p. 1987 v Mostě včetně parcely č. 4130 z Úřadu práce ČR na Českou správu sociálního zabezpečení

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 4/2014

Změna příslušnosti hospodaření objektu na třídě Budovatelů č. p. 1995 v Mostě včetně parcely č. 4129 z Úřadu práce ČR na Českou správu sociálního zabezpečení

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 5/2014

Rozšíření administrativní plochy v objektu Ministerstva zemědělství, Kotlářská 931/53, Brno

 Stanovisko Vládní dislokační komise č. 6/2014

Nákup objektu v Revoluční ulici čp. 3289/13 v Ústí nad Labem

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 7/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Fondu dalšího vzdělávání, příspěvková organizace, v objektu Tolstého č.p. 1914/15, Jihlava

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 8/2014

Úplatný převod fyzické nebo právnické osobě objektu na adrese Prelátská 13, Praha 9 - Kyje

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 9/2014

Využití objektu nám. Republiky č.p. 1037, Praha – Nové Město

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 10/2014

Využití objektu Rašínovo nábřeží č.p. 390, Praha – Nové Město

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 11/2014

Využití objektu Hybernská bez č.p., Praha – Nové Město

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 12/2014

Postupné rozšíření administrativní plochy pro potřebu Úřadu vlády České republiky v administrativním objektu Jindřišská č.p. 967, Praha, a změna příslušnosti s hospodařením ve prospěch Úřadu vlády České republiky

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 13/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Ministerstva vnitra v objektu nám. Hrdinů č.p. 1634, Praha

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 14/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Fondu dalšího vzdělávání v administrativním objektu třída Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc - Hodolany

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 15/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Fondu dalšího vzdělávání v administrativním objektu Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 16/2014

Dispozice s administrativním objektem Pod Kaštany č.p. 182/5, Praha 6 - Dejvice

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 17/2014

Nákup objektu Lazecká č.p. 546/22a, Olomouc - Lazce, do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření ve prospěch Generálního finančního ředitelství

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 18/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Úřadu práce ČR v administrativním objektu Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 19/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Ministerstva práce a sociálních věcí v administrativním objektu Myslíkova 25, Praha 1

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 20/2014

Změna sídla a rozšíření administrativní plochy pro potřebu ÚZIS ČR v objektu Netroufalky 797/7, Brno

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 21/2014

Ukončení užívání administrativní plochy Generálním ředitelstvím cel v administrativním objektu Domažlická č.p. 1010/178, Plzeň

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 22/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Ministerstva spravedlnosti v objektu Čkalova č. p. 478/18, Praha 6

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 23/2014

Konečná dislokace administrativního objektu na adrese: Praha, ul. Jindřišská č.p. 967

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 24/2014

Změna příslušnosti hospodařit s administrativním objektem ul. náměstí Barikád čp. 1122, vč. pozemku p. č. 1985, v k. ú. Žižkov, obec Praha

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 25/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v objektu Praskova č.p. 194/11, Opava

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 26/2014

Změna příslušnosti hospodařit s objektem Březinova č.p. 779/6, Opava

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 27/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu ve vlastnictví nestátní právnické osoby v objektu Sacré Coeur, ulice Holečkova č. p. 657/29 a č. p. 103/31, Praha 5

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 28/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Ministerstva práce a sociálních věcí dočasným užíváním administrativní plochy v administrativním objektu Kartouzská 200/4, 15099 Praha 5 – Smíchov

 Stanovisko Vládní dislokační komise č. 29/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v administrativním objektu Jankovcova 933/63, Praha 7

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 30/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Fondu dalšího vzdělávání pronájmem administrativního objektu 1142/42, Olomouc

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 31/2014

Prodej administrativního objektu Sochorova kasárna Olomouc - administrativní budovy č. 001, 006 a 021

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 32/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Úřadu práce v administrativním objektu Tolstého č. p. 1914/15, Jihlava

Stanovisko Vládní dislokační komise č. 33/2014

Dispozice ve prospěch Generální inspekce bezpečnostních zdrojů s objektem Jeseniova č. p. 786, Praha - Žižkov

Vyjádření Vládní dislokační komise

Vyjádření Vládní dislokační komise č. 1/2014

Konečná dislokace s administrativním objektem Polní č.p. 1011/37, Brno

Vyjádření Vládní dislokační komise č. 2/2014

Umístění Rady pro veřejný dohled nad auditem do objektu na nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha

Vyjádření Vládní dislokační komise č. 3/2014

Bezúplatné nabytí objektu Klášterní č.p. 3301, Ústí nad Labem

Vyjádření Vládní dislokační komise č. 4/2014

Bezúplatné nabytí objektu Husova č.p. 2727, Plzeň - Jižní Předměstí

Vyjádření Vládní dislokační komise č. 5/2014

Bezúplatné nabytí objektu Lannova č.p. 1, České Budějovice

Vyjádření Vládní dislokační komise č. 6/2014

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu Generálního finančního ředitelství pronájmem části budovy č. p. 427, jiná stavba na adrese Masarykova 427/31, Brno

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X