Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

11. 2. 2016 10:03

Dokumenty Vládní dislokační komise 2016

 

Rozhodnutí Vládní dislokační komise

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 1/2016

Změna charakteru plochy a s tím související dislokace v administrativním objektu Nádražní č.p. 1988, Písek

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 2/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst a změna charakteru plochy v administrativním objektu Rudolfovská č.p. 493, České Budějovice

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 3/2016

Nabytí administrativní plochy v administrativním objektu Kodaňská 1441/46, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 4/2016

Nabytí administrativní plochy v administrativním objektu Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 5/2016

Nabytí administrativní plochy v administrativním objektu Nádražní 120, Ostrava, Moravská Ostrava

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 6/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy v administrativním objektu Vinohradská 1896/46, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 7/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy v administrativním objektu Nám. Míru 820/9, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 8/2016

Změna dislokace formou nájmu kancelářské plochy v administrativním objektu U Nákladového nádraží 3144/4, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 9/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy v administrativním objektu Ve Struhách 27/1076, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 10/2016

Změna právních poměrů formou změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu u pozemku p.č. 473/132, jehož součástí je stavba č.p. 300 a pozemku p.č. 473/163.

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 11/2016

Nabytí administrativní plochy v administrativním objektu Kodaňská 1441/46, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 12/2016

Zrušení stanoviska Vládní dislokační komise č. 33/2014

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 13/2016

Změna dislokace ve státním administrativním objektu Studentská 1187/7, Olomouc

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 14/2016

Změna dislokace pracoviště pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v objektu na adrese Nad Vršovskou Horou, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 15/2016

Změna dislokace v administrativním objektu tř. Kosmonautů 1151/6, Olomouc

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 16/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy užívané v administrativním objektu Kartouzská 200/4, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 17/2016

Změna dislokace v administrativním objektu Za Poříčskou branou 256/6, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 18/2016

Změna dislokace v administrativním objektu Těšnov 65/17, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 19/2016

Změna dislokace do administrativního objektu Jankovcova 1595/14, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 20/2016

Změna dislokace v administrativním objektu Domažlická 1161/5, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 21/2016

Změna právních poměrů u administrativního objektu Jeseniova 786/60, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 22/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy užívané v nestátním administrativním objektu Tůmy Přeloučského č.p. 1500, Přelouč

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 23/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy užívané v nestátním administrativním objektu Československé armády č.p. 1665, Přelouč

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 24/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy a změny počtu dislokovaných  funkčních míst ve státním administrativním objektu Boženy Němcové č.p. 2625, Pardubice

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 25/2016

Souhlas s potřebou nabýt na území hl. města Prahy část administrativního objektu Drahobejlova č.p. 945, Praha a se změnou dislokace v administrativním objektu Drahobejlova č.p. 945, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 26/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu K Hrušovu č.p. 293/2, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 27/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu U Plynárny č.p. 1551/99b, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 28/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Washingtonova č.p. 1623/7, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 29/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Budějovická č.p. 1387/7, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 30/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Vodičkova č.p. 1935/38, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 31/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Ludvíka Svobody 1122/12, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 32/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy užívané v nestátním administrativním objektu Dlouhá č.p. 741/13, stavba na pozemku parc. č. 815, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 33/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy ve státním administrativním objektu  Vinohradská č.p. 1896/46, stavba na pozemku parc. č. 567, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 34/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Čerčanská č.p. 2053/18, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 35/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Na Pankráci č.p. 546/56, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 36/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Čerčanská č.p. 2023/12, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 37/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Práčská č.p. 3338/3, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 38/2016

Změna právních poměrů formou zcizení u administrativního objektu Jeruzalémská č.p. 955/8, u Půjčovny č.p. 955/10, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 39/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Senovážné náměstí č.p. 871/26, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 40/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Jankovcova č.p. 933/63, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 41/2016

Zrušení rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 21/2016

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 42/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Koněvova 188/32, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 43/2016

Změna rozsahu kancelářské plochy v administrativním objektu nad Vršovskou horou 88/4, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 44/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Žukovského 888/2, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 45/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Lazarská č.p. 15/7, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 46/2016

Změna počtu dislokovaných funkčních míst v administrativním objektu Žitná č.p. 563/12, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 47/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy užívané v nestátním administrativním objektu Na Pankráci č.p. 1685/17, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 48/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Kodaňská 1441/46, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 49/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Na Maninách 876/7, Prah

Rozhodnutí Vládní dilsokační komise č. 50/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Kartouzská 200/4, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 51/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy a formou změny počtu funkčních míst v nestátním administrativním objektu Československého exilu 4, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 52/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy ve státním administrativním objektu Nám.Míru 820/9, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 53/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy ve státním administrativním objektu č. 11, Šrobárova 49/48, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 54/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy ve státním administrativním objektu č. 8, Šrobárova 49/48, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 55/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy ve státním administrativním objektu Budějovická 743/15, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 56/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Evropská 2589/33c, Praha 6

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 57/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy ve státním administrativním objektu Slezská 100/7, Praha

Rozhodnutí Vládní dislokační komise č. 58/2016

Změna dislokace formou změny rozsahu kancelářské plochy ve státním administrativním objektu Štěpánská 626/63, Praha

Usnesení Vládní dislokační komise

Usnesení Vládní dislokační komise č. 1/2016

Změna dislokace formou nabytí kancelářské plochy v nestátním administrativním objektu Evropská 2589/33c, Praha

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X