Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

28. 1. 2013 11:36

Dokumenty Vládní dislokační komise 2013

Rozhodnutí Vládní dislokační komise

Rozhodnutí č. 1/2013

Změna příslušnosti hospodařit s adminitrativním objektem Na Šibeníku č. p. 1179/5, Olomouc, z České správy sociálního zabezpečení na Státní úřad inspekce práce a konečná dislokace objektu Na Šibeníku č. p. 1179/5, Olomouc

Rozhodnutí č. 2/2013

Konečná dislokace u administrativní budovy Msgre B. Staška č. p. 265, Domažlice

Rozhodnutí č. 3/2013

Změna příslušnosti hospodařit s objektem Senovážná č. p. 995, Praha - Nové Město, včetně souvisejícího pozemku, a konečná dislokace objektu Senovážná č. p. 995, Praha - Nové Město

Rozhodnutí č. 4/2013

Dislokace Státního fondu kinematografie v prostorách Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Rozhodnutí č. 5/2013

Dislokace Energetického regulačního úřadu v objektech Masarykovo náměstí č. p. 91/5, Jihlava a Partyzánská 1/7, Praha 7

Rozhodnutí č. 6/2013

Změna příslušnosti hospodařit s objektem č. p. 833 na pozemku parc. č. 34/2 a pozemku parc. č. 34/2 v katastrálním území Praha - Nové Město a konečná dislokace tohoto objektu

Rozhodnutí č. 7/2013

Změna dislokace u administrativního objektu Tosltého č. p. 1914/15, Jihlava

Rozhodnutí č. 8/2013

Změna příslušnosti hospodaření u objetku v ul. náměstí Barikád č. p. 1122, včetně pozemku p. č. 1985, v k. ú. Žižkov, obec Praha

Rozhodnutí č. 9/2013

Změna příslušnosti hospodařit se souborem nemovitostí zapsaných na LV č. 445 pro katastrální území č. 732052 Hostivař, obec Praha

Rozhodnutí č. 10/2013

Změna dislokace Kantaktních  pracovišť Úřadu práce České republiky pro Prahu 4, Prahu 11 a Prahu 12 

Rozhodnutí č. 11/2013

Změna dislokace u administraivního objektu Horská č. p. 5, Trutnov

Vyjádření Vládní dislokační komise

Vyjádření VDK č. 1/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu nákupem administrativního objektu Dobrovského č. p. 1278/25, Praha 7

Vyjádření VDK č. 2/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu nákupem administrativního objektu tř. Kosmonautů č. p. 1085/6, Hodolany, Olomouc

Stanoviska Vládní dislokační komise

Stanovisko VDK č. 1/2013

Dispozice s administrativními objekty - úplatný převod administrativních objektů Legerova č. p. 1607 a č. p. 1627, Praha - Nové Město

Stanovisko VDK č. 2/2013

Dispozice s administrativním objektem - úplatný převod administrativního objektu Opava, Olbrichtova č. p. 629/9 s pozemkem p. č. 539

Stanovisko VDK č. 3/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu nákupem administrativního objektu V Hliníkách č. p. 1172, Chrudim

Stanovisko VDK č. 4/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu ve vlastnictví nestátní osoby - užívání administrativní plochy v objektu Fügnerovo nám. č. p. 1866/5, Praha 2

Stanovisko VDK č. 5/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu Na Maninách č. p. 1092/20, Praha 7 - Holešovice

Stanovisko VDK č. 6/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu TERČ, Francouzská č. p. 6167, Ostrava - Poruba

Stanovisko VDK č. 7/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu PALÁC ZDAR, Dlouhá č. p. 1/12, Ústí nad Labem

Stanovisko VDK č. 8/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu Tolstého č. p. 1914/15, Jihlava

Stanovisko VDK č. 9/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu Žižkova č. p. 1872/89, Jihlava

Stanovisko VDK č. 10/2013

Rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky státu v objektu tř. Kosmonautů č. p. 989/8, Olomouc

Stanovisko VDK č. 11/2013

Dispozice s administrativním objektem - úplatný převod spoluvlastnického podílu administrativního objektu Ambrožova, bez č. p. /2a, na pozemku p. č. 3556/1 v k. ú. Žižkov. Praha 3

Stanovisko VDK č. 12/2013

Dispozice s administrativním objektem - úplatný převod administrativního objektu Panská ulice č. p. 364/7, Brno

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X