Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

3. 3. 2011 10:14

Dokumenty Vládní dislokační komise 2011

Rozhodnutí předsedy Vládní dislokační komise

Rozhodnutí předsedy VDK č. 1/2011

Konečná dislokace objektu Tolstého č. p. 1914/15, Jihlava.

Rozhodnutí předsedy VDK č. 2/2011

Prodej administrativního objektu Gorkého č. p. 60, Brno.

Rozhodnutí předsedy VDK č. 3/2011

Konečná dislokace u objektu Horní náměstí č.p. 103/2, Opava; konečná dislokace u objektu Krnovská č.p. 73 Opava; změna příslušnosti hospodařit a konečná dislokace objektu Kolářská č.p. 451, Opava.

Rozhodnutí předsedy VDK č. 4/2011

Konečná dislokace u objektu Masařská č.p. 455/19 a Masarykova č.p. 310/2, Opava; konečná dislokace a změna příslušnosti hospodařit u objektu Olbrichova č.p. 724/15, Opava (včetně příslušného pozemku).

Rozhodnutí předsedy VDK č. 5/2011

Konečná dislokace u administrativního objektu Jiráskova č.p. 20, Pardubice.

Rozhodnutí předsedy VDK č. 6/2011

Konečná dislokace u objektu náměstí Hrdinů č.p. 1634/3, Praha 4; konečná dislokace u objektu Na Vápence 14, Praha 3 - Žižkov.

Rozhodnutí předsedy VDK č. 7/2011

Úplatný převod objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1002/2 a pozemek p.č. 1002/2, pozemek p.č. 1003, vše vedeno na listu vlastnictví č. 5530 pro katastrální území Holešovice, obec Praha, vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha na základě výběrového řízení za zjištění vhodného zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění.

Rozhodnutí Vládní dislokační komise

Rozhodnutí č. 1/2011

Změna příslušnosti hospodařit a konečná dislokace u objektu Tyršova č. p. 105, Mělník, včetně souvisejících nemovitostí.

Rozhodnutí č. 2/2011

Konečná dislokace u administrativního objektu Tolstého č. p. 1914/15, Jihlava.

Rozhodnutí č. 3/2011

Změna příslušnosti hospodařit a konečná dislokace u objektu M. R. Štefánika č. p. 1059, Šumperk, včetně souvisejících nemovitostí.

Rozhodnutí č. 4/2011

Prodej objektu Na Zlatnici č. p. 276/1, Praha, včetně souvisejících pozemků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X