Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Členové

Delegace vlády

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády České republiky

Ing. Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

ministr pro místní rozvoj

Ing. Zbyněk Stanjura

ministr financí

Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

Mgr. Marek Výborný

ministr zemědělství

Mgr. Helena Langšádlová

ministryně pro vědu, výzkum a inovace

Delegace zaměstnavatelů

Mgr. Jan Rafaj, MBA

místopředseda RHSD ČR a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Bohdan Wojnar

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Dagmar Kuchtová

generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jan Wiesner

předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

místopředseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ing. Václav Matyáš

místopředseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Delegace odborů

Josef Středula

místopředseda RHSD ČR a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Roman Ďurčo

předseda OS KOVO

Ing. Milan Vomela

předseda OS STAVBA

Bc. Dagmar Žitníková

předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče

Rostislav Palička

předseda OS PHGN

JUDr. Zdeněk Černý

předseda OS ECHO

Bohumír Dufek

předseda Asociace samostatných odborů

Sekretariáty

Mgr. David Kadečka

výkonný sekretář RHSD ČR

Martin Vavrečka

sekretář pro RHSD ČR a tajemník ASO

Dr. Jan Zikeš

sekretář pro RHSD ČR a vedoucí tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR