Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní program reforem

25. 1. 2022 17:28

Národní program reforem ČR

Národní program reforem (NPR) je každoročně připravovaným strategickým dokumentem popisujícím reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit (obvykle v nadcházejících 12 měsících). NPR reflektuje aktuální hospodářské a sociální výzvy a reaguje na pravidelně publikované analytické dokumenty Evropské komise, zejména Analýzu pro udržitelný růst (Annual Sustainable Growth Survey) a Zprávu o ČR (Country Report). Příprava NPR je součástí mechanismu koordinace hospodářských politik v EU, tzv. evropského semestru.

NPR je připravován v prvních měsících každého roku. Po schválení vládou je NPR zveřejněn a zaslán Evropské komisi, která následně navrhne nová specifická doporučení pro ČR. V závěru roku je pak připravována Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR, která popisuje, co se z aktuálního NPR již podařilo splnit. Příprava NPR (i následné Zprávy o realizaci NPR) v ČR probíhá inkluzivně se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a dalších aktérů.

„Sesterským“ dokumentem k NPR je Konvergenční program ČR, který každoročně připravuje Ministerstvo financí. Dokument popisuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. Konvergenční program je projednáván vládou obvykle zároveň s NPR a též je následně zasílán Evropské komisi.

V roce 2021 byl spolu s NPR 2021 připraven také Národní plán obnovy (NPO), který je detailním plánem reforem a investic finančně podpořených z nového unijního Nástroje pro oživení a odolnost. NPO byl připraven státní správou pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu. NPR 2021 poskytuje k NPO širší kontext a informace o opatřeních, která nejsou financována z Nástroje pro oživení a odolnost, ale jsou k nim synergická.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Archiv schválených Národních programů reforem ČR

2022

Národní program reforem ČR 2022

2021

Národní program reforem ČR 2021

2020

Národní program reforem ČR 2020

Příloha k NPR ČR  2020

2019

Národní program reforem ČR 2019

Příloha k NPR ČR 2019

2018

Národní program reforem ČR 2018

Příloha k NPR ČR 2018

2017

Národní program reforem ČR 2017

Příloha k NPR ČR 2017

2016

Národní program reforem ČR 2016

Příloha k NPR 2016

2015

Národní program reforem ČR 2015

2014

Národní program reforem ČR 2014

2013

Národní program reforem ČR 2013

2012

Národní program reforem ČR 2012

2011

Národní program reforem ČR 2011

2008

Národní program reforem ČR 2008 - 2010

2005

Národní Lisabonský program 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR)

Archiv schválených Zpráv o realizaci NPR

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2021

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2020

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2019 

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2018

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2017

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2016

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2015

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2013

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2012

Plnění opatření obsažených v Národním  programu reforem ČR 2011

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie