Aktuálně

18. 12. 2020 16:47

Vláda schválila Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2020

Vláda (Výbor pro EU) schválila dne 14. prosince 2020 Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2020.

Dokument představuje jak bilanci plnění dlouhodobých vládních reforem, tak rovněž přijatá hospodářská a sociální opatření v reakci na dopady pandemie COVID-19.

Tato každoročně připravovaná Zpráva popisuje realizaci jednotlivých opatření, která si vláda na jaře stanovila v Národním programu reforem. Zpráva bude nyní poskytnuta Evropské komisi coby příspěvek vlády do přínosného dialogu mezi ČR a Evropskou komisí o hospodářských a sociálních politikách EU, který se označuje jako evropský semestr. 

Evropský semestr sloužil také pro sledování plnění strategie Evropa 2020, která byla v uplynulé dekádě hlavním zastřešujícím strategickým dokumentem EU. Jak je zřejmé ze samotného názvu strategie, bylo dosaženo plánovaného časového horizontu strategie. Cíle formulované ve strategii Evropa 2020 jsou také postupně nahrazovány cíli uvedenými v nových strategických dokumentech, např. v Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal). Tato Zpráva proto obsahuje analytickou přílohu s celkovým pohledem na plnění národních cílů ČR dle strategie Evropa 2020 během uplynulé dekády.

Zpráva byla připravena Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády v úzké spolupráci s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy. Stejně jako v předchozích letech byla pracovní verze Zprávy projednána se zástupci tripartity, kteří měli možnost dokument připomínkovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie