Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 5. 2021 19:44

Vláda schválila Národní program reforem ČR 2021

Na dnešním jednání vlády byl schválen Národní program reforem ČR 2021 (NPR) a Národní plán obnovy (NPO). NPR je každoročně připravován v rámci tzv. evropského semestru, tedy mechanismu koordinace hospodářských politik v EU. NPO je novým dokumentem, na jehož základě bude ČR čerpat z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost cca 200 miliard Kč na obnovu po pandemii COVID-19.

Evropský semestr  byl zaveden v roce 2010 a jeho hlavním cílem je přispět k zajištění stability a konvergence v EU a k dobrému stavu veřejných financí. Letošní ročník evropského semestru byl uzpůsoben k zahájení implementace nového Nástroje pro oživení a odolnost. Podmínkou, aby členský stát mohl začít čerpat prostředky na hospodářskou obnovu po pandemii COVID-19 z tohoto nástroje, je vypracování NPO a jeho následné kladné posouzení ze strany Evropské komise a Rady EU.

NPR 2021 popisuje reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit v nadcházejících 12 měsících, a také poskytuje širší kontext k NPO. V NPO je podrobně popsáno, jaký způsobem bude investováno cca 200 miliard Kč od letošního roku do roku 2026. Tyto prostředky budou využity na nejen obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19, ale také na zásadní modernizaci hospodářství ČR v reakci na změnu klimatu a na digitalizaci.

Stejně jako v minulých letech příprava NPR 2021 probíhala velmi inkluzivně se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, zástupců Parlamentu ČR, krajů a obcí a dalších relevantních aktérů, kteří měli možnost se (mimo jiné) zúčastnit on-line diskusního kulatého stolu či materiál připomínkovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Krátce po schválení vládou byl NPR 2021 zaslán pro informaci Evropské komisi.

 


Více informací o evropském semestru naleznete zde:

Více informací o Národním plánu obnovy ČR naleznete zde:

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie