Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 4. 2022 11:31

Vláda schválila Národní program reforem ČR 2022

Dne 27. dubna 2022 byl na jednání vlády schválen Národní program reforem ČR (NPR) 2022. NPR je každoročně připravován v rámci mechanismu koordinace hospodářských politik EU (tzv. evropský semestr). NPR popisuje reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit v nadcházejících přibližně 12 měsících. NPR 2022 rovněž nově informuje o pokroku v implementaci Národního plánu obnovy, díky kterému může ČR čerpat finanční podporu z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost. Zároveň NPR 2022 obsahuje přehled opatření vlády v reakci na situaci na Ukrajině.

V rámci NPR jsou popsána opatření, která naplňují národní a evropské priority mj. v oblastech zelené a digitální transformace. Zelená transformace je pro ČR zásadní také pro omezení importu fosilních paliv z Ruska. Cílem opatření popsaných v NPR 2022 je moderní, efektivní a digitalizovaný stát, schopný reagovat na současné i budoucí ekonomické a společenské výzvy.

Válka na Ukrajině a s ní související uprchlická krize však současně kladou vysoké požadavky na posílení sociálních, vzdělávacích a zdravotnických veřejných služeb. NPR tedy například popisuje opatření na podporu služeb péče o děti v raném věku a zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání, snižování regionálních rozdílů v rámci vzdělávacího systému či podporu v oblasti bydlení mj. prostřednictvím zrychlení procesu stavebního řízení.

Stejně jako v minulých letech probíhala příprava NPR velmi inkluzivně se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, zástupců samospráv a dalších relevantních aktérů, kteří měli možnost zúčastnit se kulatých stolů ve dnech 29. a 30. března 2022 a připravovaný dokument připomínkovat.

V další fázi letošního cyklu evropského semestru bude zveřejněn tzv. jarní balíček dokumentů, obsahujících analytické Zprávy o jednotlivých zemích (Country Reports), návrhy Doporučení Rady EU pro jednotlivé členské státy (Country Specific Recommendations) a další etablované dokumenty semestru. Evropská komise plánuje zveřejnit jarní balíček koncem května.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie