Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 12. 2021 17:41

Vláda schválila Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2021

Na jednání Výboru pro EU dne 13. 12. 2021 schválila vláda Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2021. Tento každoročně připravovaný dokument informuje o naplňování jednotlivých opatření, které si vláda stanovila v Národním programu reforem (NPR) schváleném letos v květnu.

V rámci letošního cyklu evropského semestru byl společně s NPR 2021 schválen i Národní plán obnovy (NPO), na základě kterého čerpá ČR finanční podporu z nového Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Ve vztahu k NPO je NPR 2021 komplementárním dokumentem, obsahuje tedy popis plánovaných reforem a investic, které nejsou v NPO obsaženy, a zároveň poskytuje k NPO širší kontext. NPR 2021 zahrnuje jak opatření cílící na dlouhodobě stanovené národní priority, tak i opatření reagující na momentální výzvy spojené s pandemií. Opatření letošního NPR se tak zaměřovala například na oblast daňové politiky, podporu zaměstnanosti a cestovního ruchu, rozvoje v oblastech digitalizace či zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zpráva o realizaci NPR byla zpracována Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády ve spolupráci s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy. Pracovní verze dokumentu byla, stejně jako v předchozích letech, projednána v rámci kulatého stolu dne 5. 11. 2021 se zástupci tripartity, kteří měli také možnost dokument písemně připomínkovat.

Schválená zpráva bude následně poskytnuta Evropské komisi (EK) jako příspěvek do dialogu mezi českou vládou a EK o hospodářských a sociálních politikách v rámci nadcházejícího ročníku evropského semestru. Zpráva bude využita EK jako informační podklad pro vypracování každoročně vydávaných dokumentů semestru jako např. samostatné zprávy o jednotlivých zemích (Country Report) či návrhu doporučení pro jednotlivé země (Country Specific Recommendations).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie