Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 12. 2021 13:39

Nový cyklus evropského semestru zahájen

Dne 24. listopadu 2021 zveřejnila Evropská komise (EK) Strategii pro udržitelný růst na rok 2022 (Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS) a zahájila tak nový cyklus evropského semestru. ASGS představuje zastřešující dokument tzv. podzimního balíčku, který obsahuje i další doprovodné dokumenty, například Doporučení pro eurozónu, Zprávu mechanismu varování, návrh Společné zprávy o zaměstnanosti či Stanoviska Komise k návrhům rozpočtových plánů zemí eurozóny. Veškeré dokumenty podzimního balíčku jsou dostupné na webu EK.

ASGS nastiňuje politické priority pro nadcházející rok 2022. Úvodem dokument konstatuje, že  očkovací kampaň proti COVID-19 a úsilí ke zmírňování socioekonomických dopadů pandemie již položily základy pro trvalou hospodářskou obnovu. Pro rok 2021 se v eurozóně a v EU očekává růst HDP o 5,0 %. Vzhledem k tomu, že hospodářství EU přechází od oživení k expanzi, podporované zlepšující se situací na trhu práce, příznivými podmínkami financování a také zahájením implementace Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), očekává se růst reálného HDP v EU v roce 2022 ve výši 4,3 % a v roce 2023 ve výši 2,5 %.

Právě RRF bude klíčovým nástrojem pro přechod k odolnému hospodářství EU a k podpoře zelené a digitální transformace. V návaznosti na schválení většiny Plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plan, RRP) a na vyplacení prvních finančních prostředků některým členským státům je nyní třeba se zaměřit na samotnou implementaci. V této souvislosti EK v ASGS zdůrazňuje význam komplementarity a souladu reforem a investic zahrnutých do RRP s investicemi, které budou v nadcházejících letech financovány v rámci politiky soudržnosti a dalších nástrojů EU, jakož i opatřeními financovanými ze státních rozpočtů.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie