Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 11. 2021 18:38

Úřad vlády ČR uspořádal Kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem 2021

V pátek 5. listopadu uspořádal Úřad vlády kulatý stůl o plnění opatření Národního programu reforem (NPR) 2021. Jednání se uskutečnilo hybridní formou a zúčastnili se ho zástupci hospodářských, sociálních a regionálních partnerů spolu se zástupci státní správy a Evropské komise.

Zpráva o realizaci NPR 2021 je závěrem každoročního procesu tzv. evropského semestru - tedy koordinace hospodářských a sociálních politik EU a členských států. Úvodem kulatého stolu proběhla obecná diskuse k dokumentu ve vztahu k hospodářské politice a k Národnímu plánu obnovy. Diskutující se zaměřili také na daňovou politiku a aktuální stav veřejných financí. Následoval diskusní blok zaměřený na digitální transformaci, která je jednou z priorit vlády. Ilustruje to také i fakt, že se ČR snaží čerpat prostředky na podporu digitalizace z přímo řízených nástrojů EU – konkrétně v rámci aktuální výzvy Nástroje pro technickou podporu (TSI) byla podána celá řada projektových žádostí v této oblasti.

Program pokračoval podrobnou diskusí nad reformami a veřejnými investicemi popsanými v jednotlivých kapitolách Zprávy. Závěrem kulatého stolu proběhla prezentace a následná diskuse celkem tří studií makroekonomických dopadů programů a fondů EU v ČR, které v rámci své analytické činnosti realizoval Úřad vlády.

Po zapracování připomíne bude Zpráva předložena vládě k projednání a ke schválení. Následně bude Zpráva zaslána Evropské komisi, pro kterou bude podkladem pro nadcházející ročník evropského semestru. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie