Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 6. 2021 16:29

Evropská komise zveřejnila jarní balíček evropského semestru

Dne 2. června 2021 Evropská komise (EK) zveřejnila tzv. jarní balíček dokumentů k evropskému semestru. Evropský semestr je osvědčeným mechanismem koordinace hospodářských politik EU, který byl upraven v reakci na dopady pandemie COVID-19. V jarním balíčku EK představuje cestu pro oživení ekonomiky EU a její celkovou modernizaci.

Prvním z dokumentů balíčku je sdělení EK nazvané Koordinace hospodářské politiky v roce 2021. Ve sdělení jsou popsány nejdůležitější kroky, které EU dosud podnikla pro překonání hospodářských dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Bezprecedentním opatřením je zejména doplnění standardního rozpočtu EU (přesnění víceletého finančního rámce) o nový zdroj NextGenerationEU v rozsahu 750 miliard EUR, který bude financován prostřednictvím společných půjček celé EU na finančních trzích.

Popis dosavadních kroků doplňuje analýza současné ekonomické a sociální situace v EU a výhled pro nejbližší roky. Cílem není pouze restart ekonomiky po krizi, ale také celková modernizace hospodářství EU v souladu s digitální a zelenou transformací.

Klíčovou složku představuje svou alokací největší program NextGenerationEU - Nástroj pro oživení a odolnost, díky kterému bude moci ČR čerpat téměř 200 miliard Kč na základě předloženého Národního plánu obnovy.

Sdělení EK doplňuje zpráva k fiskálnímu dohledu dle čl. 126 Smlouvy o fungování EU. Zpráva popisuje shrnující současný ekonomický stav členských zemí s ohledem na dopady pandemie COVID-19, proces postcovidové obnovy a spojená hospodářská rizika a směřování pro následující roky. V reakci na hluboké důsledky pandemie EK podporuje provádění flexibilních fiskálních politik členskými zeměmi i v příštích letech. EK u 12 členských států identifikovala makroekonomické nerovnováhy, zejména v souvislosti s rostoucím veřejným i soukromým zadlužováním, nízkou mírou konkurenceschopnosti a produktivity.

Další z dokumentů balíčku představuje návrh EK na doporučení Rady EU členským státům v oblasti politiky zaměstnanosti. EK překládá popis aktuálního kontextu politiky zaměstnanosti v EU a navrhuje ponechat v platnosti příslušná doporučení Rady EU z minulého roku.

Více informací o celém balíčku se dozvíte na webu Evropské komise v článku věnovanému tomuto balíčku (článek je v angličtině).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie