Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 3. 2019 16:55

Vláda připravuje s partnery Národní program reforem 2019

Jednání na 1. kulatém stolu k podobě Národního programu reforem 2019
Jednání na 1. kulatém stolu k podobě Národního programu reforem 2019
V úterý 19. března se uskutečnil první ze tří kulatých stolů organizovaných Úřadem vlády k přípravě Národního programu reforem ČR (NPR) pro rok 2019. NPR je klíčovým dokumentem v rámci koordinace hospodářských politik EU (tzv. evropského semestru) a odráží letošní Zprávu o ČR (Country Report).

Tematických kulatých stolů se účastní zástupci státní správy, tripartity, krajů a obcí, Evropské komise a dalších institucí. V rámci kulatých stolů k NPR probíhají diskuze o konkrétních reformních opatřeních na následující měsíce.

První kulatý stůl byl zaměřen na aktuální hospodářskou situaci ČR, daňovou politiku a na neméně významné téma - bydlení.

Diskuse se zúčastnilo přibližně padesát hostů. Například předseda ČMKOS Josef Středula, předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, či Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory, a Vladimír Štípek ze Svazu průmyslu a dopravy. Sociální a hospodářští partneři se v diskusi shodli na velmi pozitivním zhodnocení kondice české ekonomiky a očekávaného hospodářského růstu v ČR.  Zástupci Evropské komise i hospodářských a sociálních partnerů ocenili otevřený, inkluzivní přístup české státní správy při přípravě Národního programu reforem.

Další dva kulaté stoly zaměřená na trh práce, vzdělávání, podnikatelské prostředí a další témata se uskuteční opět v prostorách Úřadu vlády v Hrzánském paláci ve středu 20. a ve čtvrtek 21. března.

Významným podkladem pro NPR a diskuse na kulatých stolech také je Zpráva o České republice 2019 (Country Report), kterou na konci února vydala Evropská komise také v rámci tzv. evropského semestru (více v článku). Evropská komise zde popisuje aktuální hospodářský a sociální vývoj v ČR a problémy, na které by se měla ČR zaměřit. Opatření pro řešení popsaných problémů jsou pak specifikována právě v NPR.

Národní program reforem 2019 projedná vláda v závěru měsíce dubna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie