Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 4. 2019 17:23

Vláda schválila Národní program reforem ČR na rok 2019

Na jednání Výboru pro Evropskou unii dne 29. dubna 2019 schválil vládní kabinet Národní program reforem České republiky 2019.
Na jednání Výboru pro Evropskou unii dne 29. dubna 2019 schválil vládní kabinet Národní program reforem České republiky 2019.
Na dnešním jednání Výboru pro Evropskou unii (29. dubna 2019) schválil vládní kabinet Národní program reforem České republiky 2019. Dokument popisuje opatření, kterými vláda podporuje dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí začátkem června 2019 nová doporučení.

Letošní evropský semestr je mimořádně silně zaměřen na oblast investic. Což je v souladu s prioritami vlády, které zahrnují strategický přístup k investiční politice. Národní program reforem ČR (NPR) 2019 tedy obsahuje rozšířenou kapitolu o investiční politice vlády.  V NPR 2019 je popsáno také například, jak bude naplňována Inovační strategie ČR na roky 2019-2030, a jsou uvedena i další opatření na podporu hospodářského růstu postaveného na inovacích a digitalizaci.

ČR je specifická inkluzivní přípravou NPR, kdy do přípravy jsou kromě státní správy zapojeni zástupci hospodářských a sociálních partnerů, Parlamentu ČR, krajů a obcí a dalších aktérů. NPR je mimo jiné odpovědí na každoroční klíčové analytické dokumenty Evropské komise vydané v rámci evropského semestru: Roční analýzu růstu a Zprávu o ČR.

Schválený NPR 2019 byl zaslán pro informaci Evropské komisi, která na jeho základě navrhne začátkem června nová specifická doporučení pro ČR.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie