Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 2. 2019 12:29

Evropská komise vydala Country report 2019 pro ČR

Ve středu 27. února Evropská komise představila své pravidelné každoroční zhodnocení ekonomické a sociální situace jednotlivých členských států EU. Zveřejnění samostatných zpráv o jednotlivých zemích (tzv. Country Report) je zásadním krokem v rámci tzv. evropského semestru (každoročním cyklu koordinace hospodářských politik v EU).

Evropské komise (EK) kladně hodnotí ve "Zprávě o České republice 2019" (tzv. Country report) ekonomickou situaci v ČR, tedy zejména silný hospodářský růst, rostoucí objem investic (jak je vidět v grafu níže) a příkladný stav finančního sektoru. Na druhou stranu EK upozorňuje na přetrvávající výrazné rozdíly mezi ekonomickou a sociální situací v různých regionech ČR.

Investice

Letošní Zpráva o ČR se výrazně zaměřuje na investice. Zejména v rámci Přílohy D, která z pohledu EK popisuje hlavní investiční potřeby ČR. Letošní Zpráva o ČR včetně Přílohy D představuje pro EK analytický podklad pro vyjednávání s ČR o evropských fondech na období 2021-2017.

Zpráva o ČR přináší cenný pohled zvenčí a bude využita při přípravě Národního programu reforem a Konvergenčního programu, které vláda projedná pravděpodobně v závěru dubna. V případě zájmu o podobě a obsahu zmíněných dokumentů si můžete přečíst Národní program reforem 2018 a Konvergenční program 2018 (oba z loňského roku).  Dále se můžete přečíst, jak funguje evropský semestr.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie