Aktuálně

17. 5. 2019 21:06

Úřad vlády ČR uspořádal debatu o Programu strukturálních reforem a jeho využití v ČR v současnosti a v budoucnu

Státní tajemnice pro EU a koordinátorka Programu strukturálních reforem debatovali o využití daného programu v ČR v současnosti a budoucnu.
Státní tajemnice pro EU a koordinátorka Programu strukturálních reforem debatovali o využití daného programu v ČR v současnosti a budoucnu.
V pátek 17. května 2019 se uskutečnilo na Úřadu vlády ČR informační setkání k připravované čtvrté výzvě Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP).

V pátek 17. května 2019 se uskutečnilo na Úřadu vlády ČR informační setkání k připravované čtvrté výzvě Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP). Setkání zahájila státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Státní tajemnice ocenila přínos tohoto programu a uvedla konkrétní data dokládající, že ČR je v čerpání ze SRSP zatím úspěšná. Na setkání za Evropskou komisi vystoupila koordinátorka SRSP pro ČR Laura Rinaldi, která delegátům podala aktuální informace o nadcházející výzvě. Následně proběhla obsáhlá diskuze, při které se zástupci ministerstev a jiných národních institucí dotazovali na specifika letošní výzvy a také popisovali svoje dosavadní zkušeností s tímto programem.

SRSP byl zřízen před dvěma lety na pomoc členským státům při provádění strukturálních opatření, přičemž navýšený rozpočet pro období 2017 – 2020 dosahuje celkové výše 222,8 milionu euro. Tento přímo řízený program poskytuje „na míru ušitou“ podporu při provádění vnitřních reforem – od přípravy až po implementaci vytyčených iniciativ. ČR bude rozvoj této formy spolupráce podporovat i v nadcházejícím víceletém finančním období, a to v podobě Nástroje pro technickou pomoc v rámci připravovaného Programu na podporu reforem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie