Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 6. 2019 19:17

Státní tajemnice pro evropské záležitosti jednala s misí Útvaru na podporu strukturálních reforem Evropské komise

Ve dnech 26. a 27. června 2019 se uskutečnila v Praze strategická mise Útvaru na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Service – SRSS), který je sekcí Generálního sekretariátu Evropské komise. Funkcí SRSS je pomáhat členským státům EU při vytváření a provádění strukturálních reforem s cílem tvorby pracovních míst a udržitelného růstu. Delegace Evropské komise byla vedená generálním ředitelem SRSS Maartenem Verweyem. Jednalo se o jeho první pracovní návštěvu ČR v této pozici.

Podpora je poskytována zejména prostřednictvím Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme – SRSP). Jde o přímo řízený program, který byl vytvořen Evropskou komisí v roce 2017 s cílem poskytovat technickou pomoc členským státům při přípravě a implementaci reforem. Program je určen výhradně institucím veřejné správy. Typicky jde o ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Ve srovnání s některými dalšími unijními (přímo řízenými) programy je ČR doposud poměrně úspěšná při získávání podpory ze SRSP.

V rámci mise proběhly jak jednání na pracovní úrovni jakožto technicky laděné konzultace konkrétních projektových záměrů, tak strategicky zaměřená jednání na vyšší úrovni za účasti náměstků či ředitelů příslušných resortů. Delegace generálního ředitele Verweye se na Úřadě vlády setkala se státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Jednání se také konala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvu financí (MF) a Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Paní státní tajemnice ocenila pozitivní roli SRSP jako užitečného nástroje, který pomáhá zvyšovat odbornou kapacitu veřejných institucí ČR.

Strategická mise SRSS se konala mimo jiné v kontextu další (již čtvrté) výzvy SRSP, která proběhne na podzim. Projektové žádosti se podávají prostřednictvím Úřadu vlády (jeho Sekce pro evropské záležitosti - SEZ) jako národního kontaktního místa do 30. září. Po jejich kontrole a prioritizaci budou na konci října souhrnně odevzdány Evropské komisi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie