Aktuálně

31. 10. 2019 10:17

Úřad vlády ČR uspořádal Kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem

Kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem, který vedla státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková.
Kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem, který vedla státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková.
Ve čtvrtek 31. října se na Úřadu vlády sešli zástupci sociálních partnerů spolu se zástupci státní správy a Evropské komise, aby u kulatého stolu jednali o plnění opatření Národního programu reforem (NPR) 2019.

Zpráva o realizaci NPR 2019 je závěrem každoročního procesu tzv. evropského semestru - tedy koordinace hospodářské politiky EU a členských států. Diskusi o NPR předcházelo představení  Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP), který od roku 2017 poskytuje technickou pomoc veřejné správě členských států EU při přípravě a implementaci reforem.

Následovala prezentace o plnění národních cílů Strategie Evropa 2020, která je v rámci evropského semestru průběžně vyhodnocována. Většinu cílů, které si ČR do roku 2020 stanovila, se již podařilo splnit (viz přiložený soubor s přehledem plnění cílů).

Program pokračoval podrobnou diskusí nad jednotlivými kapitolami Zprávy o realizaci NPR. Účastníci ocenili výborné ekonomické výsledky ČR, zejména rekordně nízkou nezaměstnanost. Diskuse byla živá i díky odlišnému pohledu zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců na některé konkrétní otázky, např. návrh na zavedení paušální daně pro podnikatele, financování zdravotnictví či zaměstnávání cizinců v ČR.  

Po zapracování připomínek bude Zpráva na konci listopadu předložena vládě k projednání a ke schválení. Následně bude Zpráva zaslána Evropské komisi, která ji využije v dalším ročníku evropského semestru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie