Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 11. 2018 11:52

Vláda schválila Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2018

Vládní Výbor pro EU schválil na svém jednání dne 20. listopadu Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky 2018 včetně provádění doporučení Rady EU z roku 2018. Zpráva podává přehled o stavu plnění opatření stanovených za účelem podpory dlouhodobého hospodářského růstu a stabilní zaměstnanosti.

Dokument popisuje realizaci jednotlivých opatření z různých oblastí hospodářské a sociální politiky, které si vláda ČR stanovila v letošním Národním programu reforem (NPR). Ten je zásadní součástí mechanismu každoroční koordinace hospodářských politik členských států EU a Evropské komise (tzv. evropského semestru).

Zpráva byla zpracována, stejně jako v předchozích letech, Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády ve spolupráci s ministerstvy a byla projednána se zástupci tripartity. Zpráva nyní byla poskytnuta Evropské komisi a bude využita v přínosném dialogu, který česká vláda v rámci evropského semestru vede s Evropskou komisí o hospodářských a sociálních reformách. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie