Aktuálně

30. 4. 2018 13:15

Vláda schválila Národní program reforem ČR, na který navazují nová doporučení Evropské komise

Na dnešním jednání Výboru pro Evropskou unii schválil kabinet Národní program reforem České republiky 2018. Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí ve druhé polovině května nová doporučení.

Národní program reforem České republiky 2018 (NPR 2018) reaguje mimo jiné na Zprávu o ČR, vydanou Evropskou komisí v březnu letošního roku. Hospodářská situace ČR je nyní velmi příznivá. V roce 2017 se výrazně zrychlil růst ekonomiky a solidní hospodářský růst je očekáván i v nejbližších letech. Hospodářská konjunktura umožňuje vyřešit řadu dlouhodobých strukturálních problémů. Nově je například do NPR 2018 zařazena kapitola Bydlení, která popisuje legislativní činnost vlády a vládní dotační programy pro zlepšení dostupnosti bydlení pro občany ČR.

Veškerá opatření plánovaná pro nadcházející období je třeba vnímat v širším kontextu naplňování dlouhodobých priorit, tedy zejména udržení hospodářského růstu či přípravy na budoucnost, především s ohledem na očekávané celospolečenské změny v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí. S ohledem na tyto dlouhodobé cíle a vzhledem k doporučením Rady z minulého roku nastiňuje NPR 2018 vybraná opatření pro rok 2018, o jejichž implementaci bude vláda usilovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie