Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 11. 2019 15:37

Vláda schválila Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2019

Na dnešním jednání Výboru pro Evropskou unii byla schválena Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2019 včetně provádění doporučení Rady EU z roku 2019. Zpráva podává přehled o stavu plnění opatření stanovených za účelem podpory dlouhodobého hospodářského růstu a stabilní zaměstnanosti.

Tento každoročně připravovaný dokument popisuje realizaci jednotlivých opatření z různých oblastí a politik, která si vláda na jaře stanovila v letošním Národním programu reforem (schválen dne 29. 4. 2019 vládou). V souladu s prioritami vlády se letošní Národní program reforem zaměřil na investice. Vláda významně investuje z národních zdrojů do vzdělávání, vědy a výzkumu, digitalizace. Dále, vláda zpracovala akční plány k Inovační strategii ČR 2019-2030 (The Czech Republic: The Country For The Future) a strategický dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Úspěchem je i nedávné rozhodnutí Rady EU, které ČR umožňuje dočasně aplikovat plošný mechanismus reverse charge.

Zpráva byla zpracována Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády v úzké spolupráci s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy. Stejně jako v předchozích letech probíhala v rámci přípravy diskuse se zástupci tripartity, kteří tuto Zprávu také projednali. Inkluzivní charakter procesu evropského semestru v ČR je oceňován jak samotnými hospodářskými a sociálními partnery, tak Evropskou komisí (EK).  

Zpráva bude nyní poskytnuta EK jako příspěvek České republiky do dialogu mezi českou vládou a EK o hospodářských a sociálních politikách (tzv. evropský semestr). Zpráva bude následně EK použita jako podkladová informace pro vypracování dokumentů, které v rámci evropského semestru připravuje, jako jsou např. samostatné zprávy k jednotlivým zemím (Country Report) či navazující doporučení pro jednotlivé země (Country Specific Recommendations). 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie