Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 7. 2019 6:46

Letošní doporučení Rady EU pro ČR byla schválena

Rada EU ve dnech 8. a 9. července 2019 schválila pro ČR tři finální doporučení na příštích 12 měsíců, tzv. Country Specific Recommendations (CSRs): 1) dlouhodobá udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče, 2) podporu zaměstnanosti žen a znevýhodněných skupin, 3) podpora investic.

Návrh doporučení jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců, tzv. Country Specific Recommendations (CSRs), představila Evropská komise dne 5. června 2019, po seznámení se s Národním programem reforem ČR 2019.  Jedná se o každoroční v rámci evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských politik členských států Evropské unie. 

Návrh CSRs byl projednán na platformách Rady EU. ČR s návrhem CSRs pro ČR obecně souhlasila, ale přednesla několik připomínek, z nichž ty klíčové byly do finální verze CSRs promítnuty. Finální verzi doporučení schválily formace Rady EU – konkrétně 8. července Rada EPSCO a 9. července Rada ECOFIN .

Doporučení sice nejsou bezprostředně právně závazná, mají ovšem sloužit jako vodítka pro provádění hospodářských a sociálních reforem na národní úrovni. Rada EU schválila pro ČR tři doporučení. Letošní ročník evropského semestru je mimořádně zaměřen na oblast investic a to z důvodu přípravy nového programového období fondů EU. Proto je v porovnání s předchozím rokem přidáno nové třetí doporučení, které je právě zaměřeno na investice a vychází z Přílohy D letošní Zprávy o ČR, kterou Evropská komise vydala dne 27. února 2019.

Doporučení č. 1:

Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. Přijmout projednávaná protikorupční opatření.

Doporučení č. 2:

Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.

Doporučení č. 3:

Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie