Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 4. 2011 20:48

Vláda schválila Národní program reforem České republiky 2011

Národní program reforem ČR 2011 představuje příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020.

Ve své podstatě dokument kopíruje plány z Programového prohlášení vlády a Seznamu priorit.

Národní program reforem ČR 2011 představuje příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020. Cíle si stanovily státy EU nad rámec unijních kompetencí v oblasti dobrovolné koordinace hospodářských politik v rámci tzv. Evropského semestru,“ řekl premiér Petr Nečas po jednání vlády.

Schválený dokument sumarizuje reformní kroky, které česká vláda hodlá podniknout k naplnění hlavních cílů Strategie Evropa 2020.

Cílem strategie je zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20 - 64 let minimálně na 75 %, navýšení investic do výzkumu a vývoje na úroveň 3 % HDP, snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 %, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 20 % a redukce emisí CO2 o 20 %, zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30 - 34 let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %.

Strategie také hovoří o podpoře sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie