Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 4. 2014 15:14

Kabinet schválil Národní program reforem pro rok 2014

Vláda na svém jednání ve středu 16. dubna 2014 schválila Národní program reforem pro rok 2014. Tento strategický dokument je významnou součástí evropské i národní hospodářské politiky. Představuje ucelený přehled opatření, která Vláda ČR hodlá v následujících měsících přijmout s cílem podpory oživení hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti.

Národní programy reforem jsou každoročně zasílány všemi 28 členskými státy EU v polovině dubna Evropské komisi. Jedná se o součást tzv. evropského semestru, který vychází z dlouhodobé strategie EU do roku 2020. Cílem schváleného materiálu je přispět ke koordinaci hospodářské politiky členských států a prosperitě EU.

Dokument, který kabinet tento týden schválil, klade důraz na reformní úsilí vlády, které se zobrazuje ve čtyřech tematických okruzích:

  •  Transparentní veřejné finance a efektivní instituce;
  •  Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český průmysl;
  •  Fungující trh práce, vzdělávací systém a sociální začleňování;
  •  Růst založený na výzkumu a inovacích.

Výsledná podoba Národního programu reforem vznikla ve shodě vlády se zástupci Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, vysokých škol, akademické sféry, členů nevládních organizací, Zastoupení Evropské komise v Praze i experti z řad odborné veřejnosti.

Materiál bude nyní odeslán Evropské komisi, která jej vyhodnotí a navrhne doporučení pro Českou republiku na rok 2014, jejichž zveřejnění se očekává 2. června 2014.

V návaznosti na schválení Konvergenčního programu České republiky (aktualizace duben 2014) byl dne 28. dubna 2014 materiál v příloze aktualizován.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie