Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 4. 2017 10:43

Vláda schválila Národní program reforem ČR, na základě kterého nám Evropská komise navrhne nová doporučení

V pondělí 24. dubna v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii schválil kabinet Národní program reforem České republiky 2017. Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí v polovině května nová doporučení.

Obsahově navazuje dokument na opatření z loňského roku. I v roce 2017 bude vláda ČR pokračovat v posilování konkurenceschopnosti v evropském i globálním měřítku. Pozitivní vývoj české ekonomiky v loňském roce, včetně výrazného poklesu počtu evidovaných nezaměstnaných osob, je pro vládu zavazující i do nadcházejícího období. Udržení pozitivního růstového trendu vyžaduje nejen systematické provádění již přijatých iniciativ, ale rovněž aktivitu při přípravě a schvalování nových legislativních i nelegislativních opatření.

Veškerá opatření plánovaná pro nadcházející období je třeba vnímat v širším kontextu naplňování dlouhodobých priorit, tedy zejména udržení hospodářského růstu či přípravy na budoucnost, především s ohledem na očekávané celospolečenské změny v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí.

V oblasti politiky zaměstnanosti bude vláda pokračovat v aktivitách směřujících k dalšímu zlepšení situace na trhu práce, zejména pokud jde o ohrožené skupiny. Jedná se například o pokračování úsilí o zavedení pilotního projektu tzv. mikrojeslí, či zavedení dlouhodobého ošetřovného. Pozitivní vliv těchto opatření přispěje také ke zlepšení situace žen na trhu práce. V oblasti školství bude opětovně kladen důraz na zatraktivnění učitelské profese.

Obdobně bude ČR i letos pokračovat v přijímání opatření vedoucích k digitalizaci veřejné správy. Jmenovat lze například plánované zavedení elektronických občanských průkazů, elektronické fakturace a elektronické identifikace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie