Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 4. 2016 13:58

Vláda schválila Národní program reforem ČR, soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost

Na jednání Výboru pro Evropskou unii dne 27. dubna 2016 schválil vládní kabinet Národní program reforem České republiky 2016. Jedná se o soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Jeho každoroční aktualizace je předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí v polovině května nová doporučení.

V loňském roce jsme byli svědky rekordního růstu ekonomiky i výrazného snížení míry nezaměstnanosti. Česká republika má tak dobrou výchozí pozici do dalších let, kabinet ale pokračuje v plnění programového prohlášení a jeho priorit. Mezi ty patří například boj s daňovými úniky. Jedno z klíčových opatření, elektronická evidence tržeb, bude spuštěna v prosinci letošního roku. Ve zdravotnictví budou pokračovat opatření směřující ke zlepšení jeho nákladové efektivity a správy.

V oblasti politiky zaměstnanosti budou pokračovat aktivity směřující k dalšímu zlepšení situace na trhu práce, zejména pokud jde o ohrožené skupiny. Připravovány jsou i nové projekty, jako například příspěvek na pracovní mobilitu. Ve školství bude akcentováno provedení novely zákona o vysokých školách a také novely školského zákona po jejím přijetí v Parlamentu. Důraz bude kladen také na inkluzi ve vzdělávání.

V oblasti zlepšování podnikatelského a investičního prostředí bude prioritní schválit novelu stavebního zákona, který má zjednodušit zrychlit a zefektivnit procesy v oblasti povolování staveb. Vláda se bude také zabývat hojně diskutovanou tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a změnami souvisejícími s digitalizací ekonomiky. Důraz bude kladen také na rozvoj eGovernmentu a elektronizace zadávání veřejných zakázek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie