Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 11. 2015 15:11

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2015

Vláda na svém jednání dne 20. listopadu 2015 přijala Zprávu o realizaci Národního programu reforem 2015 a reformní plány v reakci na doporučení z roku 2015.

Zpráva představuje pravidelný podzimní odečet plnění opatření uvedených v Národním programu reforem ČR na rok 2015 a také souhrn plánovaných kroků reagující na hospodářsko-politická doporučení Rady Evropské unie z letošního léta.

Aktivity vedoucí k naplňování letošních doporučení jsou již v plném proudu. Dobrou zprávou je, že doporučení Rady v zásadě odpovídají programovým prioritám vlády. I plnění jednotlivých úkolů stanovených v Národním programu reforem je ve většině případů uspokojivé a dobře se daří plnit i vytyčený harmonogram. Jde kupříkladu o plynulé provádění zákona o státní službě, přijetí novel strategií a zákonů v oblasti energetiky a také zefektivnění systému podpory exportu. Přesto existují některé oblasti, ve kterých musíme naše úsilí zvýšit. Zde se jedná zejména o urychlení přípravy staveb či provádění digitální agendy.

Materiál vznikl prostřednictvím meziresortní spolupráce za koordinace Úřadu vlády ČR. Byl také konzultován se zástupci hospodářských a sociálních partnerů.  

V nadcházejícím období povede vláda dialog s Evropskou komisí o pokroku ČR v jednotlivých oblastech hospodářské politiky v rámci procesu evropského semestru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie