Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 4. 2015 9:52

Vláda schválila Národní program reforem pro rok 2015

Vláda ve středu 29. dubna na svém jednání schválila Národní program reforem České republiky 2015. Jde o koncepční dokument národní hospodářské politiky, ve kterém jsou uvedena hlavní opatření, jejichž cílem je podpořit hospodářský růst a zaměstnanost v České republice. Opatření jsou koncipována tak, aby byly dodrženy zásady zodpovědného rozpočtového hospodaření.

Pro nadcházející období plánuje vláda řadu kroků a opatření. Jedná se hlavně o investice do infrastruktury, a to zejména výstavby a modernizace silniční a železniční infrastruktury, a také investice do vědy a výzkumu.

Další prioritou kabinetu Bohuslava Sobotky je zlepšení výběru daní, kterého chce vláda dosáhnout pomocí zavedení kontrolního hlášení k DPH a elektronické evidence tržeb. Plánována jsou i opatření ke zvýšení kvality vysokých škol prostřednictvím novely vysokoškolského zákona, dokončení jednotlivých prováděcích předpisů nutných k plnému provedení služebního zákona a také příprava nového zákona o veřejných zakázkách.

Národní program reforem je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci koordinace hospodářských politik všech členských států EU. Jako zpětnou vazbu Evropská komise v polovině května navrhne k plánovaným opatřením hospodářsko-politická doporučení, která mají být zohledněna při rozhodování na národní úrovni. Tato doporučení představí v Praze osobně eurokomisařka Věra Jourová, a to 18. května.

Návrh doporučení bude projednáván na evropské úrovni a politicky potvrzen na Evropské radě, která se uskuteční na konci června.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie