Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 2. 2015 14:11

Komise zveřejnila Country Reports, podklad pro květnová specifická doporučení

Evropská komise včera zveřejnila podrobné analýzy hospodářských výzev a politik pro jednotlivé členské státy, tzv. Country Reports. Načasování zveřejnění zpráv i jejich formát se s nástupem nové Komise změnil. Na rozdíl od předchozích let je zpráva vydávána odděleně a mnohem dříve než konkrétní doporučení pro Českou republiku.

Včera vydaná zprávy slouží jako podklad pro konkrétní doporučení, které Česká republika obdrží od Komise v květnu. Oba dokumenty jsou tento rok vydávány s dostatečným časovým prostorem tak, aby členské státy mohly s Komisí diskutovat konečné znění jejích připomínek. Pro členský stát by tato novinka měla přispět k lepšímu plnění doporučení.

Country report pro Českou republiku je zaměřen na následující strukturální výzvy a témata:

• zdanění, fiskální udržitelnost a fiskální rámec;
• trh práce, vzdělávání a dovednosti;
• veřejná správa;
• podnikatelské prostředí, výzkum a vývoj;
• doprava a energetická účinnost.

Protože ČR nebyla loni v listopadu vyhodnocena jako země ohrožená makroekonomickou nerovnováhou, neobsahuje uvedená analýza podrobnější zkoumání a zhodnocení těchto nerovnováh, jako je tomu u některých ostatních států.

Hodnocení Evropské komise

Komise kladně hodnotí zejména pokrok ČR v oblasti veřejných financí, upozorňuje však na některé výzvy v oblastech jako výběr daní, udržitelnost důchodového a zdravotního systému. Materiál dále upozorňuje, že zaměstnanost v ČR je celkově na vysoké úrovni a nezaměstnanost v rámci EU patří mezi nejnižší. Česká republika je třetí za Německem a Rakouskem.

Přesto zůstává problematické zapojení některých znevýhodněných skupin na trhu práce (např. matky s malými dětmi, lidé s nízkou kvalifikací, a osoby starší 55 let, a to zejména ženy). Komise chválí zlepšení řízení strukturálních fondů, nadále zůstává překážkou pro růst a investice nízká efektivnost a transparentnost veřejných institucí. Komise však ocenila pokrok ČR v oblasti přijetí služebního zákona, energetické účinnosti a v dostupnosti zařízení pro děti do tří let.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie