Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 4. 2015 13:32

Národní program reforem míří do finále

Akce se uskutečnila ve středu 1. dubna 2015 v Hrzánském paláci.
Akce se uskutečnila ve středu 1. dubna 2015 v Hrzánském paláci.
Ve středu 1. dubna 2015 uspořádal Úřad vlády ČR diskusi věnovanou finalizaci Národního programu reforem ČR pro rok 2015 (NPR). Ten vláda považuje za klíčový dokument národní hospodářské politiky. NPR je každoročně v dubnu předkládán rovněž Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Parlamentu České republiky, hospodářských a sociálních partnerů, územní samosprávy, akademické sféry, Evropské komise a další zainteresované veřejnosti.

Závěrečný kulatý stůl navázal na již proběhlé čtyři tematické kulaté stoly, které se uskutečnily v únoru a byly zaměřeny na veřejné finance a instituce, podnikatelské prostředí, zaměstnanost a vzdělávání, kohezní politiku a vědu, výzkum a inovace. Cílem kulatých stolů je zohlednit při přípravě NPR v co nejširší míře připomínky hospodářských a sociálních partnerů a dalších subjektů, a tím pokračovat v otevřeném přístupu vlády při přípravě koncepčních dokumentů a dosáhnout tak široké shody na jejich výsledném obsahu.

Účastníci diskuse ocenili výsledky dosavadního procesu přípravy NPR a vysokou míru zohlednění uplatněných připomínek a komentářů. Zazněly podněty na dílčí doplnění některých pasáží dokumentu, například v oblastech regulovaných profesí či investiční politiky. Obecně bylo účastníky potvrzeno, že příprava NPR není pouhým „cvičením pro Brusel“. Reformy v něm obsažené musí vycházet především z vnitřních potřeb České republiky a účelem NPR je komunikovat tyto potřeby ostatním partnerům v Evropské unii.

Jedním z témat diskuse byla rovněž tzv. Country report, analytický materiál, ve kterém Evropská komise hodnotí pokrok členských států v plnění doporučení Rady z roku 2014 (tzv. Country Specific Recommendations). Vláda považuje ve většině případů  hodnocení Komise za objektivní. K některým oblastem však uplatnila své dílčí specifické komentáře a výhrady. Jde například o oblasti nakládání s odpady, regulovaných profesí, zdravotnictví, terciárního vzdělávání či metodologie hodnocení vědy a výzkumu. Uvedená témata jsou předmětem průběžných diskusí mezi zástupci vlády a Evropské komise.

Co se týče konečné fáze přípravy NPR, ten bude projednán Výborem pro EU na pracovní úrovni 14. dubna a jeho konečné schválení vládou je plánováno na druhou polovinu dubna. V návaznosti na NPR by Evropská komise měla v polovině května zveřejnit návrh nových doporučení pro hospodářské politiky členských států.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie